Contact

 

Gerard Walschap Genootschap
Prinsstraat 13
B-2000 Antwerpen


E: info@gerardwalschap.info

 

LIDMAATSCHAP GERARD WALSCHAP

GENOOTSCHAP

 

OPGELET, het jaarlijks lidmaatschap wordt telkens in oktober  hernieuwd en geeft recht op het nieuwe jaarboek

Schrijf €30 over op rekening 409-9594891-83 van het Gewag, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Vanuit het buitenland: BIC: KREDBEBB, IBAN: BE14 4099 5948 9183

C.J.P.-ers betalen €15. Steunend lid wordt u na betaling van  €60 of meer.