Het Genootschap

In 1998, honderd jaar na de geboorte van Gerard Walschap werd het Gerard Walschap genootschap v.z.w. opgericht onder de auspiciën van de - Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Het Gerard Walschap genootschap of GeWag

  • stimuleert, organiseert en ondersteunt studies, publicaties, lezingen, tentoonstellingen en andere activiteiten met betrekking tot de auteur Gerard Walschap (1898-1989).
  • verzamelt geschreven documenten, foto's, beeldmateriaal, literaire werken e.d. in een archief in de UA te Antwerpen, dat ter beschikking staat van studenten en geïnteresseerden.
  • brengt een wetenschappelijke uitgave van het kritisch werk van Walschap tot stand.
  • publiceert jaarlijks als premieboek, exclusief voor de leden van de Stichting, een onuitgegeven, wetenschappelijk geannoteerde lezing van Gerard Walschap.
  • organiseert jaarlijks een studiedag aan de UA en maakt uitstappen naar plaatsen of manifestaties in verband met Walschap (zijn geboortedorp, opvoeringen van zijn werk, enz.)
  • verspreidt regelmatig onder de leden een nieuwsbrief ‘Omtrent Walschap' met nieuws over de Walschapstudie, de activiteiten van de Stichting en manifestaties in verband met Walschap of zijn werk.

De leden van de raad van bestuur

Jos Borré, voorzitter en biograaf van Gerard Walschap.
Elke Brems, ondervoorzitter, assistent moderne Nederlandse literatuur aan de KUL.
Veerle Daelman, afgevaardigde bestuurder, medesamensteller album G. Walschap en redactie verz. werk.
Ben d'Achard van Enschut, vertegenwoordiger van de stichting in Nederland.
Nadine Conard, doctoreerde aan de ULB met een proefschrift over G. Walschap.
Frans De Boeck, secretaris en auteur van verschillende werken over Walschap en Londerzeel.
Jozef De Borger, burgemeester van Londerzeel, geboortedorp van G. Walschap.
Helma De Smedt, gewoon hoogleraar en vice-rector aan de UA.
Joris Gerits, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de UA.
Robert Meert, organisator van het Walschapjaar en de literatuurprijs G. Walschap.
Lut Missinne, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de universiteit van Münster.
Hugo Nys, vice-gouverneur van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
Carla Walschap, penningmeester, vertegenwoordiger van de familie Walschap.
Manu van Der Aa, publiceerde de editie over Walschaps kritisch werk uit het interbellum.
Leen Van Dijck, conservator AMVC - Vlaams Letterenhuis.
Kris Humbeeck, hoogleraar moderne Nederlandse literatuur aan de UA.
Raymond Vervliet, prof. em. Algemene en vergelijkende literatuurwetenschappen Universiteit Gent.