Leven

1898
Op 9 juli om half vier 's middags wordt Jacob Lodewijk Gerard Walschap geboren te Londerzeel als tweede kind van de herbergier Florent Jozef Walschap, veertig jaar oud, en diens vrouw, de winkelierster Anna Maria Peeters, vijfentwintig jaar oud. Er volgen nog zeven kinderen.

1910
Na vijf jaar lager onderwijs in de gemeenteschool gaat hij in april naar het Klein Seminarie te Hoogstraten voor het voortgezet onderwijs.
Cover

1911
In september trekt hij naar het Onze-Lieve-Vrouwcollege van Boom, waar hij inwoont bij particulieren.

1912
September: naar het college van de Missionarissen van het Heilig Hart te Asse, waar hij de Grieks-Latijnse humaniora volgt. In 1917 voltooit hij deze cyclus.

1917
Augustus: naar het Scholasticaat van de Missionarissen van het Heilig Hart te Heverlee, waar hij twee jaar filosofie en een jaar theologie studeert.
Cover

1921
In december krijgt hij, op eigen verzoek, ontslag van geloften en keert hij terug naar Londerzeel.

1922
Zijn debuut verschijnt, de dichtbundel Liederen van Leed.
Cover

1923
Schrijft in samenwerking met Frans Delbeke de toneelstukken Wrakken, Lente, Dies Irae en Flirt.

1924
Wordt adjunct-secretaris van het letterkundig tijdschrift Dietsche Warande & Belfort. Huurt een kamer in Antwerpen aan de Lijnwaadmarkt nr 7.
Cover

1925
Publiceert zijn tweede en laatste dichtbundel De Loutering.
4 juli: trouwt te Maaseik, na een briefwisseling van twee jaar, die ruim 450 brieven omvat, met de dichteres ‘Ninette' Theunissen (1901-1979). Zij vestigen zich aan de Nerviërsstraat nr.31 te Antwerpen.
Cover

1926
April: geboorte van zoon Hugo.

1927
September: geboorte van zoon Guido.

1928
Opvoering te Antwerpen van zijn eerste alleen onder eigen naam geschreven toneelstuk Maskaroen. Richt samen met pater Emiel Valvekens het weekblad Hooger Leven op.
Debuteert als romanschrijver met Waldo.
Cover

1929
Publiceert Adelaïde. De roman roept onverwacht heftige reacties op. De katholieke clerus organiseert een ware hetze tegen Walschap. Het gezin verhuist naar de Lemméstraat nr. 12 te Antwerpen. Tot 1939 zomervakanties met het gezin aan de kust te Wenduine, waar de meeste romans uit die periode geschreven zijn.
Cover Pdf

1930
Krijgt voor Adelaïde, ondanks alle protest, de August Beernaertprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en de Prijs voor Letterkunde van de Provincie Antwerpen.
Publiceert de verhalenbundels Volk en De dood in het dorp.
Mei: geboorte van zoon Lieven.
Cover Pdf Cover Pdf

1931
Publiceert de roman Eric, waarvoor hij de Eeuwfeestprijs krijgt.
Publiceert het antimilitaristisch essay Nooit meer oorlog.
Cover

1932
Noemt zich voor het eerst in zijn brieven uitgesproken niet meer gelovend.
In maart:overlijdt zijn vader.
December: geboorte van dochter Carla.
Cover

1933
De romans Carla en Trouwen verschijnen. Krijgt voor Trouwen de Prijs van de Provincie Brabant.
Cover Pdf Cover

1934
De roman Celibaat verschijnt. Vormt samen met Maurice Roelants, Marnix Gijsen en Raymond Herreman de Vlaamse redactie van het tijdschrift Forum. Maakt een lange studiereis door Italië.
Cover Pdf

1935
De vierde koning verschijnt. Walschap wordt gekozen tot buitenlands lid van de Maatschappij voor Letterkunde te Leiden.
Cover

1936
De roman Een mens van goede wil verschijnt. Krijgt de Driejaarlijkse Staatsprijs voor de roman voor Trouwen. Wordt voorgedragen als briefwisselend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Cover

1937
Zijn toneelstuk De Spaanse gebroeders gaat in première in Antwerpen. Schrijft verscheidene luisterspelen voor het NIR en houdt vele lezingen in Nederland en Vlaanderen.
Cover

1938
De roman Sybille verschijnt. Wordt verkozen tot briefwisselend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. September: geboorte van zoon Bruno. Oktober: overlijden van zijn moeder. November overlijden van zijn broer Alfons. Prijs voor Letterkunde van de provincie Antwerpen voor De vierde koning. Als gevolg van de publicatie van Sybille, met zware geloofstwijfels als thema, wordt Walschap verzocht ontslag te nemen als redacteur van het tijdschrift Dietsche Warande & Belfort.
Cover

1939
De romans Het kind en De familie Roothooft en Houtekiet verschijnen. Walschap wordt verkozen tot werkend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Wordt Ridder in de Leopoldsorde.
Cover Bekijk de foto Bekijk de foto Bekijk de foto Pdf

1940
Publicatie van de roman Bejegening van Christus. Keert met het essay Vaarwel dan de katholieke kerk definitief de rug toe. Wordt aangesteld als inspecteur van Openbare Bibliotheken.
Bekijk de foto

1941
De wereld van Soo Moereman en het kinderboek Zotje Petotje verschijnen.
Bekijk de foto Bekijk de foto

1942
Publicatie van de roman Denise en het kinderverhaal Gansje Kwak.
Bekijk de foto Bekijk de foto

1943
De romans De consul en Tor worden gepubliceerd. Ook Genezing door aspirine, dat door Willem Elsschot in het Frans wordt vertaald. Die vertaling moet grondig worden herzien door Paul de Man. Publiceert ook het literair essay Voorpostgevechten.
Bekijk de foto Bekijk de foto Bekijk de foto

1944
Na de bevrijding volgt de automatische schorsing zonder wedde als inspecteur van Openbare Bibliotheken omdat de aanstelling tijdens de bezetting gebeurde.

1945
Publiceert De goede smokkelaar en het kinderverhaal Wing en Wong. Wordt door de onderzoekscommissie van het ministerie van Openbaar Onderwijs, door de ereraad van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en door de Vereniging van Vlaamse Letterkunigen van elke blaam gezuiverd. Wordt opnieuw benoemd als inspecteur van Openbare Bibliotheken.
Bekijk de foto

1946
De roman Ons geluk en het essay De pacificatiepartij worden gepubliceerd.
Bekijk de foto Pdf

1947
Publicatie van het essay Beeld van een humanist.

1948
De roman Zwart en wit verschijnt en lokt vooral in Nederland veel negatieve reacties uit.
Bekijk de foto

1949
Publiceert in De Vlaamse Gids fragmenten van de onvoltooid gebleven roman Metten Maarten.

1950
Verschijnen van Moeder, geschreven in 1943, tijdens de oorlog, maar toen verboden door de Duitse censuur. Wordt ondervoorzitter van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde.
Bekijk de foto

1951
Publiceert de roman Zuster Virgilia , een ingetogen verhaal over een kloosterzuster, dat bij lezers en critici verwondering wekt en vragen doet rijzen. De katholieken zien er een mogelijke terugkeer naar het geloof in, de vrijzinnigen vragen zich af waar Walschap nu eigenlijk staat. De roman verschijnt ook in het Duits. Walschap maakt een reis van drie maanden door de Belgische kolonie Congo en begint aan zijn roman Oproer in Congo. Wordt voorzitter van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Bekijk de foto Pdf

1952
Herschrijft de roman Manneke Maan, waarvan eerder fragmenten in tijdschriften verschenen in 1935 en 1949.
Bekijk de foto

1953
Publiceert de roman Oproer in Congo, de novellenbundel Het kleine meisje en ik, het verhaal De graaf en het poppenspel Janneman en de Heks. Zijn hoorspel De revolver wordt uitgezonden.
Bekijk de foto Bekijk de foto

1954
Publiceert de roman Manneke maan, een reactie tegen fascisme en een pleidooi voor de vrije persoonlijkheid en verdraagzaamheid. Ontvangt de Driejaarlijkse Staatsprijs voor koloniale letterkunde en de prijs van het Koninklijk Belgisch Instituut voor zijn roman Oproer in Congo. Ontvangt de Driejaarlijkse Staatsprijs voor de roman voor Zuster Virgilia. Wordt benoemd tot Commandeur in de Kroonorde.
Bekijk de foto

1955
Publiceert het geruchtmakend essay Salut en merci, een pleidooi voor welbegrepen humanisme. Het jeugdverhaal Janneke en Mieke in de oorlog verschijnt. Publiceert de roman De Française. Schrijft een aflevering voor de populaire tv-serie Schipper naast Mathilde.Zijn poppenspel Faust wordt opgevoerd in Antwerpen.

1958
Publiceert de roman De verloren zoon. Zijn drie televisiespelen De kermis van Potosi, Om Godelieve en De Van Gogh worden uitgezonden.
Bekijk de foto Pdf

1959
Publiceert de monografie August Van Cauwelaert in de reeks Monografieën over Vlaamse Letterkunde. Reist op uitnodiging van de Vereniging België-China vier weken door China.

1960
Zijn lijvige avonturenroman De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas verschijnt, door hem zelf geïllustreerd onder de naam van Jacques de Walloncapelle.
Bekijk de foto

1961
Publiceert de roman Nieuw Deps. Zijn televisiespel De wolf wordt uitgezonden. Benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde.
Bekijk de foto

1962
Zijn televisieschets Incognito, naar een verhaal van Anton Tsjechov, wordt uitgezonden. De Bestendige Deputatie bekroont Walschap met de Interprovinciale Prijs voor zijn gezamenlijk oeuvre.

1963
Gaat met pensioen als inspecteur van Openbare Bibliotheken. Ontvangt de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies. Publiceert een lijvig essay Muziek voor twee stemmen, waarin hij het verschil tussen de wetenschap, de vrijzinnigheid en de katholieke kerk scherpstelt. Zijn radioschets Een moeder, naar de gelijknamige novelle van Anton Tsjechov, wordt door de B.R.T. uitgezonden.

1964
Zijn roman Alter Ego verschijnt.
Bekijk de foto

1965
Ontvangt de Vijfjaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een schrijversloopbaan.

1966
Publiceert de roman Het gastmaal, opgevat als een ‘nouveau roman', een genre waar hij niet hoog mee oploopt, al wil hij tonen dat hij ook dat genre aankan. Publiceert het ‘wonderverhaal' De kaartridder van Heppeneert en de monografie Julien Kuypers. Wordt Grootofficier in de Leopoldsorde. Wordt erelid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
Bekijk de foto Bekijk de foto

1967
Publiceert het essay De kunstenaar en zijn volk, als hulde aan Ernest Claes, die tachtig jaar wordt. Het stadspoppentheater van Mechelen voert zijn poppenspel Faust op. Wordt door de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs.

1968
De roman Het avondmaal verschijnt. Wordt door de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen nogmaals voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs. Krijgt de Prijs der Nederlandse Letteren, de hoogste literaire prijs in Nederland en Vlaanderen.
Bekijk de foto

1969
Publiceert het essay Het poppenspel in de kunst. Wordt bestuurder van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Publiceert de polemische satire De culturele repressie. Wordt door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs.

1970
Biedt zijn ontslag aan als werkend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde om de noodzakelijke verjonging van het corps in de hand te werken en wordt tot erelid benoemd. Wordt weer door de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs.

1971
Het PEN-centrum Vlaanderen, de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen dragen andermaal, elk afzonderlijk, Walschap voor als kandidaat voor de Nobelprijs.

1972
Huldiging in zijn geboortedorp Londerzeel met onthulling van een borstbeeld door Leopold Van Esbroeck. De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde draagt hem weer voor als kandidaat voor de Nobelprijs.

1973
Publiceert het kinderboek De olifant die struikrover werd.

1974
Televisieverfilming van Een mens van goede wil. De serie wordt ook in Engeland uitgezonden. Wordt andermaal door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs.

1975
Publiceert de roman Het Oramproject.
Bekijk de foto

1976
Wordt door koning Boudewijn in de erfelijke adelstand verheven met de persoonlijke titel van baron. Hij wordt nogmaals voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs.door de Koninklijke Academie en de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen.

1977
De Vlaamse Gids publiceert een Walschapnummer.

1978
Zijn 80ste verjaardag wordt officieel gevierd op het kasteel van Ham, waar hij het Grootkruis in de Orde van Leopold II krijgt opgespeld door de minister van Cultuur. Hij krijgt tevens de erepenning van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap.

1979
Publiceert de roman De heilige Jan Mus. Op 25 april overlijdt zijn vrouw Ninette Walschap-Theunissen ingevolge een hartstilstand in hun appartement aan de Mechelsesteenweg nr. 243 te Antwerpen.
Bekijk de foto

1980
Het Mechels Miniatuurtheater brengt een bewerking van de roman Zwart en wit.

1981
Wordt lid van de Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres. De BRT zendt de novelle De consul uit, in een televisiebewerking van Libera Carlier.

1982
Wordt ereburger van zijn geboortedorp Londerzeel.

1983
Publiceert het kinderboek Vertelsel van de acht broers.

1984
Brengt veertien dagen in Praag door, waar zijn oudste zoon Hugo ambassadeur is.

1985
Viert met zijn kinderen zijn zevenentachtigste verjaardag in Praag en reist nadien met hen drie weken door Tsjecho-Slowakije.

1986
De NOS laat een televisieportret maken van hem door Jef Rademakers, in de reeks Markant. Het Album Gerard Walschap wordt uitgegeven door Manteau. Wordt op de Boekenbeurs verkozen tot ‘schoonste auteur boven de 70‘. (Johan Anthierens laureaat ‘boven de 40' en Tom Lanoye jonger dan 30‘)

1987
De Vrije Universiteit Brussel kent hem een eredoctoraat toe ‘voor zijn letterkundig oeuvre en voor zijn beginselvaste vrijzinnige levenshouding'. Dezelfde dag publiceert zijn biograaf Jos Borré zijn kleine monografie Gerard Walschap.

1988
Hij reist naar Stockholm waar zijn zoon Hugo ambassadeur is. Het eerste deel van zijn Verzameld Werk verschijnt bij Manteau, ingeleid door Jos Borré.
Bekijk de foto

1989
Publiceert zijn laatste roman Autobiografie van mijn vader. In oktober verschijnt het tweede deel van zijn Verzameld werk, ingeleid door Anne Marie Musschoot. Walschap krijgt het niet meer in handen: hij overlijdt op 25 oktober rond 1 uur 's nachts in zijn appartement te Antwerpen in het bijzijn van zijn zoon en arts Guido.
Bekijk de foto